Program

13.00–14.00 Registrace
14.00–15.00 Teoretická část
Inovativní metoda vyšetření diabetické retinopatie v ambulanci diabetologa, populace pacientů, interpretace výsledků
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
Praktické aspekty provádění vyšetření diabetické retinopatie v ambulanci diabetologa
MUDr. Barbora Doležalová
Snímky sítnice, kazuistiky a nový výkon Vyšetření diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy digitálních snímků sítnice v ambulanci diabetologa
MUDr. Jan Šoupal. Ph.D.
15.00–17.15 Praktická část
Nácvik práce s oční kamerou, správná praxe, nejčastější chyby
Kontraindikace vyšetření
Péče o kameru a dezinfekce kamery
17.15–17.45 Závěrečný test
Závěrečný test základních znalostí
Prokázání získaných dovedností při práci s oční kamerou (10 správně vyfocených snímků oční sítnice)