Všeobecné informace

Termín: 28. března 2023
Místo konání: Charvátův sál, III. interní klinika VFN v Praze (U Nemocnice 1, Praha 2)

Pořádající pracoviště: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.