Všeobecné informace

Termín: 31. října2023
Místo konání:  Hotel Flora - Krapkova 439/34, Olomouc

Pořádající pracoviště: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.